playful kids AngeliqueFelix.com | EASY ENGLISH PER BAMBINI
Skip directly to content

New on the Blog..

Infant Massage - The loving hands of an adult (Part 2: Benefits)

on Sun, 03/07/2011 - 22:07

There has been some evident proof over the last years how a loving and conscious touch can safe a child’s life, or can help a child to develop trust (again) in his own skills.

Touching, in a nurturing way has many positive effects on baby’s, toddlers, children, AND adults! So a critical recent study on “does infant massage benefit the infant and the parents or caregivers” showed that fathers interact more easy and profound to their children in infant massage - moments. Or that mothers report less symptoms of depression after massaging or watching infants be massaged.

Infant Massage - The loving hands of an adult (Part 3: Reading newborn babies cues)

on Sun, 03/07/2011 - 21:14

A baby speaks through the language of the body and expects that the adults function as a mirror for it's message. Baby wants to make the adults something clear about it's inner world and desires that adults understand what it's talking about.

“How will I be able to figure out what my baby is trying to tell me?Is there a course or something you can take?” are frequently asked questions.

picture of an active alert baby

 

Infant Massage - The loving hands of an adult (Part 4: Set Up)

on Sun, 03/07/2011 - 19:50

Massaging an infant is a very intimate moment between adult and child. While they are interacting in a form of sensory play, the skin is being touched through hands, heart and eyecontact. A baby gets the chance to talk about his innerworld and the adult has the space to listen to it.

'Touch talk' is a way of speaking between adult and child that only they understand. It’s a unique language and creates a bond! 

“All first learning experiences will make the difference for later”.

(Picture out of the book "Guess how much I love you" - Bratney & Jeram)

Babymassage: elkaar leren verstaan (1 - een introductie)

on Mon, 27/06/2011 - 22:15

In het eerste levensjaar is spelen met de personen die het dichtste bij staan, de belangrijkste bron van leren voor een baby. Spel heeft vele gezichten en babymassage is daarvan een liefdevol voorbeeld. Ouders zeggen mij regelmatig dat ze het lastig vinden om balans terug te vinden nadat de baby geboren is, vooral als er broertjes of zusjes zijn die ook hun aandacht vragen. Ze hebben het idee constant bezig te zijn met het dagelijkse ritme, maar het gevoel dat ze echt bij elkaar zijn, missen ze. Als ik in kinderopvanginstellingen kom, hoor ik veelal hoe graag ze meer zouden begrijpen van de lichaamstaal die een baby spreekt. En of er een manier is om kindjes, die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, te kunnen troosten of kalmeren. 

"Being touched and caressed, being massaged, is food for the infant, food as necessary as minerals, vitamins and proteins." (Dr Frederick Leboyer)

Babymassage: elkaar leren verstaan (2 - slim en onafhankelijk)

on Mon, 27/06/2011 - 21:57

Babymassage is één van vele activiteiten die het kindje slimmer en onafhankelijker kan maken! Het masseren van een baby is een vorm van spelen tussen ouder/verzorger en kind. De baby krijgt veel positieve reacties, waardoor hij zelfvertrouwen ontwikkelt in zijn verzorgers en in zijn eigen kunnen. 

De massage is dan als een verrijking voor een kind. Hij krijgt namelijk de kans om te leren via kijken, luisteren en voelen. Dit zijn het soort van ervaringen die het brein nodig heeft om te komen tot een goede intellectuele ontwikkeling.

Babymassage: elkaar leren verstaan (3 - babysignalen)

on Mon, 27/06/2011 - 20:07

De baby vertelt zijn verhaal via zijn lichaam en, ideaal gezien 'spiegelt' zijn ouders of verzorgers zijn boodschap. Hij wil zijn omgeving via zogenaamde babysignalen iets duidelijk maken over zijn innerlijke wereld.

Er zijn zogenaamde toenaderingssignalen: baby wilt spelen of geknuffeld worden. Bijvoorbeeld: naar je kijken, lachen, ontspannen lichaam, geluidjes maken.

Er zijn zogenaamde afwendingssignalen: baby wilt rusten, of eten. Bijvoorbeeld: in zijn ogen wrijven, aan zijn oren trekken, dringerdere geluiden maken, huilen.

Babymassage: elkaar leren verstaan (4 - de massage zelf)

on Mon, 27/06/2011 - 19:28

De massage is een intiem moment tussen jou en een baby (of ouder kind). Er wordt een liefdestaal gesproken, die uniek is en die elkaar verbindt. De baby krijgt de kans om zich te uiten en begrepen te worden.  

Voor de ouder / verzorger is de massage een perfecte gelegenheid om even zijn hoofd leeg te maken om te observeren, te voelen en een ervaring te scheppen die all potentie in zich heeft om slimmer te maken!  Er wordt gespeeld met het grootste zintuig dat we hebben, de huid. De baby voelt zich daarna relaxt in zijn lichaam waar lichte pijntjes weg of stress hormonen geen kans krijgen. 

'Listen to the world' - game, concentration skills

on Sun, 26/06/2011 - 22:59

I believe that learning how to concentrate is a useful skill for children. It will give them the abillity to listen to the world around them AND to their own heart. In my playsessions I often do 'listen to the world' - games. So that children learn "to filter" the most important information for themselves. 

Here is an example that you can do as a cool down activity, at home or at school. I called it  "INDIANCHIEF" (from my Dutch movement and games - book "Spelend in beweging").

Pages

Addthis